Formularz kontaktowy

Napisz do nas i dowiedz się szczegółów

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez TEACHER School of English w celu otrzymywania informacji o kursach i wyjazdach językowych

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o kursach i wyjazdach językowych od TEACHER School of English za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zawarty w formularzu.

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest TEACHER School of English z siedzibą pod adresem: ul. Gwiaździsta 7B/27, 01-651 Warszawa, tel.: 22-671-44-66, e-mail: teacher@teacher.net.pl. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celu cyklicznego przesyłania ofert kursów i wyjazdów językowych na podany adres e-mail oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego. Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.